0184-620300

65 jaar BBC

Van vlechttang tot …

Noeste arbeid:
In 1953 is onze firma als een traditioneel betonijzervlechtbedrijf opgestart. Het bedrijf groeit snel uit tot een team van vijftien vlechters. Al snel gaat men op zoek naar mogelijkheden om de productie te verhogen en ook om de wintermaanden door te kunnen werken.

Sneller en voordeliger:

Deze vooruitziende blik is de start van een ware successtory. In 1960 wordt de eerste fabriekshal van vijfhonderd vierkante meter in Boven-Hardinxveld in gebruik genomen. Machines doen hun intrede en maken industriële productie mogelijk. Vanaf nu kan het gehele jaar geproduceerd worden. In vijf jaar tijd neemt de binnenproductie een enorme vlucht. Men besluit in 1964 de hal te verdrievoudigen.

Onstuimige groei:

De vraag naar betonijzer groeit in de jaren zestig sterk door de toenemende woningnood. De prefabvervaardiging van bouwelementen  krijgt meer en meer aandacht. Het personeelsbestand groeit in een recordtijd uit tot vijftig personen. Enkele medewerkers voelen zich echter binnen minder thuis en besluiten halverwege de jaren zestig als zelfstandig vlechter verder te gaan. Vele werken vanaf dat moment in de onderaanneming voor de BBC.

Gestage groei:

Begin jaren zeventig verwerkt BBC ruim twaalfduizend ton betonstaal. Verdergaande mechanisatie maakt het mogelijk om met een in omvang gelijkblijvend personeelsbestand van ruim vijftig medewerkers de groei te realiseren.

Introductie stekkenbakken:

In 1979 introduceert BBC de stekkenbakken in Nederland

Kiezen voor nieuwe markten:

Eind jaren zeventig stort de woningmarkt in. De druk op de woningbouwsector neemt toe. Behalve de bouwnijverheid worden nu ook de weg- en waterbouw, de metaalwarenindustrie en betonfabrieken belangrijkere afnemersgroepen van producten en diensten van BBC. De handel in standaardlengten betonstaal en de levering van halffabricaten als geknipt, gebogen en gelast betonstaal dragen bij aan het succes. Een verdere groei is hierdoor verzekerd.

Aandacht voor logistiek:

Het accent ligt in de jaren tachtig sterk op de vergaande mechanisatie en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Met name het verplaatsen van materiaal wordt dankzij ingenieuze transportsystemen vereenvoudigd. BBC is daardoor beter in staat grootschalige en gecompliceerde projecten in de weg- en waterbouw te realiseren.

BBC wordt weer totaalleverancier:

Opdrachtgevers kiezen meer en meer voor een partner die het totale proces van wapeningsstaal voor zijn rekening neemt. Naast het leveren van geprefabriceerde constructies ontstaat de verplichting om ook de wapening op locatie aan te brengen. Naast de onderaannemers waar BBC op dat moment mee samenwerkt, kiest het Hardinxveldse bedrijf er in 1993 voor om met het gerenommeerde vlechtbedrijf Diepstraten wapeningstaal in Rotterdam te gaan samenwerken.

Tweede vestiging:

In Hardinxveld-Giessendam is geen ruimte meer voor verdere uitbreiding en daarom wordt in 1996 besloten om een nieuwe productielocatie te realiseren in Giessen (Noord Brabant). Ruimteverslindende activiteiten, zoals prefab laswerk en stekkenbakken, worden verplaatst naar de nieuwe productielocatie.

Een nieuw kantoorpand:

Tijdens het kantelen van de eeuw is BBC uitgegroeid tot een ware totaalleverancier in wapeningsstaal. De administratie- en verkoopdiensten van BBC zijn sinds 2001 in een nieuw kantoorpand gehuisvest.

Werken aan de toekomst:

BBC is in 64 jaar uitgegroeid tot een vooraanstaand en vooral innovatief wapeningsstaalbedrijf. Vanuit een oprechtheid en bovenal liefde voor het vak !
De meest uiteenlopende projecten worden aangepakt. Als het maar over het werken met wapeningsstaal gaat. Vandaag de dag wordt er permanent nagedacht over nieuwe toepassingen en productieprocedés.  BBC blijft zich als pionier en innovator onderscheiden.

 

Algemene Voorwaarden wapeningsstaal | Standaardvoorwaarden
Rabobank NL45RABO03250.02.789 | KvK 23018948 | BTW NL001284617B01

th_Logo AJA VCA1 FC